A.P. Møller Skolen

Det danske mindretals gymnasium i Slesvig.

Gymnasiet er en gave af “A.P. Møller og Hustru Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” til det danske mindretal i Sydslesvig. Indvielsen af skolen var den 1.september 2008.